مطالعه ارتباط بين بكارگيري فناوری اطلاعات و ارتباطات با توانمندسازی کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه

توانمندسازي كاركنان,دانشگاه آزاد,فناوري اطلاعات,و ارتباطات
دانلود فایل اصلی مطالعه ارتباط بين بكارگيري فناوری اطلاعات و ارتباطات با توانمندسازی کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه از سایت

دانلود فایل

تحقیق حاضر با عنوان بررسی مطالعه ارتباط بين بكارگيري فناوری اطلاعات و ارتباطات با توانمندسازی کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی  از سری تحقیق های رشته حسابداری
میباشد. این تحقیق در 256صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.===================================================================================تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.neginfile.ir@gmail.com                      
info@neginfile.ir===================================================================================قسمتهایی کوتاه از متن:چکيده:در تحقيق حاضرتحت عنوان مطالعه ارتباط بين  بكارگيري ICT  با توانمند سازي كاركنان از ديدگاه تمامي پرسنل حوزه ستادي شاغل در سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي پرداخته شده است.اهداف تحقيق شامل هدف اصلي تحقيق به تعيين ارتباط بين بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات با توانمند سازي كاركنان سازمان مركزي دانشگاه آزاد پرداخته ودر بخش اهداف فرعي آن شامل (8) اهداف كه به تعيين ارتباط بين فناوري اطلاعات و ارتباطات با ابعاد توانمد سازي كاركنان شامل بهبود كيفيت عملكرد كاركنان، استقلال وآزادي كاري كاركنان، افزايش مسؤوليت تصميم گيري كاركنان، افزايش تنوع شغلي كاركنان، افزايش خودكنترلي كاركنان، افزايش آمادگي كاركنان (توان وتمايل) و توسعه حرفه‌اي كاركنان و همچنين تعيين بيشترين رابطه ابعاد توانمند سازي با فناوري اطلاعات مي باشد،پرداخته است.ضمن اينكه اهداف تحقيق در شكل فرضيه اصلي و فرضيه هاي فرعي تحقيق نيز مطرح شدند. روش تحقيق توصيفي از نوع همبستگي-پيمايشي مي باشد.جامعه آماري آن مشتمل بر225 نفر كه از طريق نمونه گيري طبقه‌اي متناسب با حجم جامعه 143 نفر از آنها به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند.و ابزار اندازه گيري تحقيق پرسشنامه اي مي باشد كه براي متغير فناوري اطلاعات و ارتباطا ت 15سؤال و براي توانمند سازي 35 سؤال و در مجموع ؛پرسشنامه 50 سؤالي بصورت استاندارد تهيه گرديد.پس از اطمينان ازروايي و پايايي پرسشنامه مذكور و توزيع و جمع‌آوري آن در ميان تمامي كاركنان حاضربه تجزيه و تحليل اطلاعات در دو سطح آمار توصيفي و استنباطي پرداخته وبا استفاده از فنون آماري، فرضيه هاي تحقيق مورد آزمون قرار گرفت نهايتاً فرضيه اصلي و فرضيه‌هاي فرعي تحقيق تأييد گرديدند.مقدمهاطلاعات يكي از ارزشمندترين ورودي‌هاي سازمان است. اطلاعات با ارزش باعث افزايش اطمينان و ثبات منابع انساني و كمبود آنها سبب بي‌اطميناني و بي‌ثباتي در سازمان مي گردد. امروزه اطلاعات در سازمان‌ها از طريق فناوري اطلاعات جمع‌آوري، پردازش و نگهداري می‌شود. در گذشته اطلاعات بيشتر به صورت اسناد و مدارك موجود بود، و در اختيار فرد خاصي قرار مي‌گرفت. از اين رو فناوري اطلاعات اين محدوديت را از ميان برداشته است. در ادبيات مديريت شريان حياتي سازمان (شبكه اطلاعاتي) و خون جاري در آن (اطلاعات) مي‌باشد. (همر، چمپي ، 1378، ص131) امروزه پيشرفت جوامع از ابعاد مختلف علمي و فناوري، روندي انفجاري و غيرقابل كنترل به خود گرفته است به گونه‌اي كه جهان هر روز شاهد كشف و اختراع ابزار‌ها و وسايل تبيين روش‌ها، ساختارها و فرايندهايي است كه بدون كاربست آن حل مسايل و مشكلات سازمان امكان‌پذير نيست بدين معنا كه انسان ناگزير است براي مواجهه با مسايل روزافزون و جديد سازماني و حل آنها، همواره خود را با دانش و فناوري جديد مجهز كند. بنابراين ممكن است در مقطعي از زمان از دانش و مهارت لازم براي مواجهه با پديده‌های سازماني برخودار باشند ولي تغييرات محسوس و شتابزده علمي به سرعت دانش و مهارت آنان را منسوخ، و بازسازي و نوسازي دانش و تجربيات آنها را براي سازگاري با تغييرات ضروري كند. (ايزدي صمد، كريمي سليمان، تاثير دوره‌هاي آموزشي فناوري اطلاعات بر بهبود عملكرد، پژوهشنامه مديريت شماره 4، 1387)در جهان امروز، گسترش علم و فناوری تمام فعالیت‌های اجتماعی را تحت تاثیر قرار داده است. از مشخصات بارز این عصر- که آن را عصر فراصنعتی نامیده‌اند- جایگزین شدن دانایی پژوهش و سرمایه انسانی با عوامل دیگر تولید است؛ در نتیجه همه سازمان‌ها در پی آن هستند که با استفاده از انسانی‌ترین، کارآمدترین و انعطاف‌پذیرترین شیوه‌ها، برای بقای خود تلاش کنند. در این میان، نیروی انسانی ماهر و کارآزموده، با ارزش‌ترین ثروت هر کشور و یکی از مهم‌ترین شاخص‌های برتری یک سازمان نسبت به سازمان‌های دیگر است، زیرا حیات هر سازمان به دانش و مهارت نیروی انسانی آن بستگی دارد؛ یعنی هرچه این نیرو بهینه باشد قابلیت سازگاری سازمان با محیط متغیر بیشتر می‌شود. چالش‌های محیطی عصر حاضر از نظر پیشرفت سریع فناوری، افزایش انتظارات مشتریان و ضرورت انعطاف‌پذیری، سازمان را به جستجوی راهی برای تداوم بقای خود وادار کرده است. در این میان، بسیاری از سازمان‌ها راه‌حل را در اجرای برنامه‌های توانمندسازی تشخیص داده و تلاش کرده‌اند با اجرای این برنامه‌ها، ضمن توجه به متغیرهای موثر بر احساس افراد، از توانمندسازی آنها جهت رفع موانع درونی و بیرونی استفاده کرده و زمینه لازم برای پرورش کارکنان توانمند را به وجود آورند. (سرفرازي، شاه حسيني، راهكار توانمندسازي، پژوهش نامه86، 90)به طور کلی توانمندسازی کارکنان، پیامدهای نگرشی و رفتاری خاصی را برای سازمان‌ها به همراه داشته و بر توان آنها در عرصه رقابت خارجی می‌افزاید. پس مهم‌ترین عامل بهره‌وری در سازمان‌ها و در نهایت کل جامعه، منابع انسانی است. تردیدی نیست که شکوفایی هر جامعه‌ای در بهبود پرورش منابع انسانی آن نهفته و بدین سبب است که مسوولان سازمان‌ها با یاری متخصصان رفتاری و منابع انسانی، توجه خاصی به پرورش کارکنان مبذول می‌دارند. یکی از این مهم‌ترین مفاهیم در راستای بالندگی منابع انسانی، توانمندسازی کارکنان است. (همان منبع)از آنجايي كه عملكرد موفقيت‌آميز سازمان‌ها در گروه وظايف مديريت يعني: برنامه‌ريزي، سازماندهي، رهبري و كنترل است و انجام اين گونه وظايف نيز در گرو اطلاع رساني به مديريت است از اين رو پيشرفت سازمان‌ها بدون برخورداري از ابزارهاي اطلاع‌رساني و كسب مهارتهاي لازم در زمينه كاربرد فناوري اطلاعات و همچنين اطلاع‌رساني به كاركنان و مديران براي توانمند كردن آنها در كارهايشان امري غيرممكن است. (استونر، فريمن ، 1386، ص 13) مفهوم توانمندسازي در سال‌هاي اخير مورد توجه همه دست‌اندركاران امور سازمان قرار گرفته است توانمندسازي بسان راهبرد منابع انساني براي خلق كارامدي، بهره‌وري و خشنودي بيشتر كاركنان در محيط كارشان مورد استفاده قرار گرفته است. شرت وگرر(1994) اعتقاد دارد كه توانمندسازي فرصتهايي است كه به افراد براي خود مختاري، انتخاب، مسووليت‌پذيري و مشاركت در تصميم گيري سازمان داده شده است. ترلاكسن  توانمندسازي را فرايند تغيير عملكرد كاركنان از وضعيت آنچه كه به آنها گفته شده انجام دهند به آنچه كه نياز هست انجام دهند. (اندرو سکیوس  ، 2003، ص 262)فهرست مطالبفصل اول: كليات تحقيقمقدمه    31-1- بيان مسئله    61-2- اهميت و ضرورت تحقيق    81-3- اهداف تحقيق    121-3- 1- اهداف اصلي تحقيق    121-3-2- اهداف فرعي تحقيق    121-4- چارچوب نظري تحقيق    131-5- مدل تحقيقق    161-6- فرضيه هاي تحقيق    171-6-1- فرضيه اصلي تحقيق    171-6-2- فرضيه هاي فرعي تحقيق    171-7- جامعه آماري تحقيق    181-8- برآورد حجم نمونه و روش نمونه گيري تحقيق    181-9- روش تحقيق    181-10- روش و ابزار گرد آوري اطلاعات    181-11-قلمرو تحقيق    191-11-1- قلمرو موضوعي تحقیق    191-11-2-قلمرو مكاني تحقيق    191-11-3-قلمرو زماني تحقيق     191-12- تعاريف مفهومي و عملياتي متغيرها    191-12-1- فناوري اطلاعات و ارتباطات    191-12-1-1-تعرف مفهومي فناوري اطلاعات و ارتباطات    19 1-12-1-2-تعريف عملياتي فناوري اطلاعات و ارتباطات    201-12-2- توانمند سازي    201-12-2-1-تعريف مفهومي توانمند سازي    201-12-2-2-تعريف عملياتي توانمند سازي    201-12-2-3-تعاريف مفهومي ابعاد توانمند سازي    211-12-2-3-1-تعريف مفهومي بهبود كيفيت عملكرد كاركنان    211-12-2-3-2-تعريف مفهومي استقلال و آزادي كاري كاركنان    211-12-2-3-3-تعريف مفهومي مسووليت تصميم‌گيري كاركنان    211-12-2-3-4-تعريف مفهومي تنوع شغلي كاركنان    221-12-2-3-5-تعريف مفهومي خودكنترلي كاركنان    221-12-2-3-6-تعريف مفهومي آمادگي(توان و تمايل) كاركنان    221-12-2-3-7- تعريف مفهومي توسعه حرفه‌ای(رشد حرفه‌اي) كاركنان    221-12-2-4-تعاريف عملياتي ابعاد توانمند سازي    221-12-2-4-1-تعريف عملياتي بهبود كيفيت عملكرد كاركنان    221-12-2-4-2-تعريف عملياتي استقلال و آزادي كاري كاركنان    231-12-2-4-3-تعريف عملياتي مسووليت تصميم‌گيري كاركنان    231-12-2-4-4-تعريف عملياتي تنوع شغلي كاركنان    231-12-2-4-5-تعريف عملياتي خودكنترلي كاركنان    231-12-2-4-6-تعريف عملياتي آمادگي(توان و تمايل)كاركنان    231-12-2-4-7-تعريف عملياتي توسعه حرفه‌ای(رشد حرفه‌اي) كاركنان    24فصل دوم: ادبيات تحقيقمقدمه    262-1- بخش اول، توانمندسازي    292-1-1- تعاريف و مفاهيم توانمند سازي    292-1-2- توانمندسازي و تواناسازي كاركنان    332-1-3- مفروضات توانمندسازي    352-1-4- نشانه‌های توانمندسازي    362-1-5- ابعاد توانمندسازي    382-1-5-1- بهبود كيفيت عملكرد كاركنان    382-1-5-2- استقلال و آزادي كاركنان    402-1-5-3- افزايش مسووليت تصميم گيري كاركنان    412-1-5-4- افزايش تنوع شغلي كاركنان    422-1-5-4-1-ويژگي هاي يك شغل غني شده    432-1-5-4-1-1-تنوع مهارتي    432-1-5-4-1-2-هويت كار    432-1-5-4-1-3-اهميت كار    432-1-5-4-1-4-استقلال    432-1-5-4-1-5-بازخورد شغلي    442-1-5-4-2- مفاهيم مربوط به تنوع شغلي    442-1-5-4-2-1-مفهوم توسعه شغل    442-1-5-4-2-2-غني سازي شغل    452-1-5-5- افزايش خود كنترلي    452-1-5-6- افزايش آمادگي كاركنان(توان و تمايل)    472-1-5-7- توسعه حرفه‌اي كاركنان(رشد حرفه اي)    482-1-6- ضرورت توانمندسازي كاركنان در سازمان    502-1-7- نقش مدير در ايجاد سازمان توانمند    512-1-8- فنون‌ و ابزارهای خلق توانمندی در سازمان‌ها    522-1-9- عوامل موثر در فرایند توانمندسازی کارکنان    532-1-10- دستاوردهای برنامه‌های توانمندسازی    542-1-11- پيش نيازهاي توانمندسازي كاركنان    552-1-11-1-ويژگي هاي حرفه اي    552-1-11-1-1-آموزش    552-1-11-1-2-ارشاد    562-1-11-1-3-تعلق حرفه اي    562-1-11-1-4-شبكه سازي    562-1-11-2-محيط كاري    572-1-11-3-سبك رهبري    572-1-12- برنامههاي توانمندسازی    582-1-12-1-برنامه هاي توانمند سازي سطح پايين    582-1-12-2- برنامه‌هاي توانمندسازي سطح متوسط    582-1-12-3- برنامه‌های توانمندسازي سطح بالا    592-1-13- راهكار‌های عملي توانمندسازي كاركنان    592-1-13-1-آموزش ضمن خدمت    592-1-13-1-1- آموزش ضمن خدمت در محل كار    602-1-13-1-2- آموزش ضمن خدمت خارج از محل كار    602-1-13-2- سهيم نمودن كاركنان دراطلاعات    612-1-13-3- پرورش تجارب تسلط شخصي    622-1-13-4- اعمال حمايت‌های اجتماعي و عاطفي    622-1-13-5- الگوسازي    632-1-13-6- كار تيمي    642-1-13-7- تحريكات احساسي    652-1-13-8- باز خورد    652-1-13-9- ايجاد اعتماد    652-1-14- نقش توانمندسازی در رفتار کارکنان    662-1-15- زمينههای ايجاد توانمندسازی    672-1-16- رويكردهاي توانمندسازي    672-1-16-1- رويكرد مكانيكي (ارتباطي)    672-1-16-2- رويكرد ارگانيكي (انگيزشي)    682-1-17- مزاياي توانمندسازي    682-1-18- اهداف توانمندسازي    692-1-19- هزينه‌های توانمندسازي    702-1-20- مراحل توانمندسازی    712-1-21- ویژگی‌های سازمان‌های توانمند    712-1-22- موانع موجود در سازمان‌ها جهت اجرای توانمندسازی    722-1-23- پيامد توانمندسازي    722-1-23-1- پيامد نگرشي توانمند سازي    732-1-23-1-1- افزايش رضايت شغلي    732-1-23-1-2- كاهش فشار روحي    742-1-23-2- پيامد رفتاري توانمند سازي    742-2- بخش دوم، فناوري اطلاعات و ارتباطات    752-2-1- مفهوم فناوري    752-2-2- اجزای فناوری    762-2-3- طبقه‌بندی فناوری    772-2-4- مدیریت فناوری    782-2-5- مفهوم اطلاعات    782-2-5-1- تعریف اطلاعات    792-2-5-2- ابعاد اطلاعات    802-2-5-2-1-بعد زمان    802-2-5-2-2-بعد مكان    812-2-5-2-3-بعد شكل    812-2-5-3- ارزش اطلاعات    822-2-5-4- انواع اطلاعات    822-2-5-5- اهميت اطلاعات    882-2-6- مفهوم فناوری اطلاعات    882-2-6-1- فناوری اطلاعات و ارتباطات    902-2-6-2- ابعاد بکارگیری فناوری اطلاعات    912-2-6-3- ويژگي هاي فناوري اطلاعات    922-2-6-4- کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان    932-2-6-4-1-کاربردهای عملیاتی    932-2-6-4-2-کاربردهای اطلاعاتی    932-2-6-5- جنبه‌های مرتبط با مفهوم فناوری اطلاعات    942-2-6-6- به کارگیری اثربخش فناوری اطلاعات    942-2-6-7- نقش فناوری اطلاعات در سازمان    962-2-6-8- اصول فناوری اطلاعات    962-2-6-8-1- وظایف فناوری اطلاعات    972-2-6-8-2- مزاياي فناوري اطلاعات    972-2-6-8-2-1-سرعت    972-2-6-8-2-2-ثبات و پايداري    982-2-6-8-2-3-دقت    982-2-6-8-2-4-قابليت اطمينان    982-2-6-8-3- فرصت‌های فناوری اطلاعات    992-2-6-8-3-1-كمك به مردم    992-2-6-8-3-2-حل مشكلات    992-2-6-9- برنامه‌ریزی راهبردی فناوری اطلاعات    1002-2-6-9-1- روش هاي مبتني بر رويكرد تجويزي    1002-2-6-9-2- روش هاي مبتني بر رويكرد توصيفي    1012-2-6-10- سازماندهی فناوری اطلاعات    1012-2-6-11- فرایند برنامه‌ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات    1022-2-6-12- رابطه ویژه مهندسی مجدد فرایند کسب و کار و فناوری اطلاعات    1032-2-6-12-1-ابعاد    1032-2-6-12-2-هدف    1032-2-6-12-3-فعاليت ها    1042-2-6-13- کارکردهای مهندسی مجدد فرایند کسب و کار با تاکید بر فناوری اطلاعات    1042-2-6-13-1- توانمند سازي كاركنان    1042-2-6-14- کاربردهای فناوری اطلاعات در ساختارهای سازمانی    1062-2-7- مفهوم سیستم‌های اطلاعاتی    1082-2-7-1- ويژگي‌هاي سيستم اطلاعاتي    1102-2-7-2- قابلیت‌های عمده سیستم‌های اطلاعات    1102-2-7-3- فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی    1112-2-7-4- سازمان و فناوری اطلاعات    1122-2-7-5- سازمان و سيستم هاي اطلاعاتي    1132-2-7-6- تفاوت بین کامپیوتر و سیستم‌های اطلاعات    1142-2-7-7- مزایای سیستم‌های اطلاعاتی    1142-2-8- تعریف اتوماسیون اداری    1152-2-8-1- انواع سیستم‌های اتوماسیون اداری    1162-2-8-2- هدف اتوماسیون اداری    1172-2-8-3- کاربردهای اتوماسیون اداري    1182-2-9- تعریف ارتباطات    1182-2-9-1- تئوري ارتباطات    1192-2-9-2- شبکه‌های ارتباطی    1212-2-9-2-1- اينترنت    1222-2-9-2-2- اينترانت    1232-2-9-2-3- اكسترانت    1232-2-9-3- انواع تکنولوژی ارتباط سازمانی    1242-2-10- تعريف آموزش    1252-2-10-1- تعريف سيستم هاي آموزشي    1252-2-10-2- تاريخچه تكنولوژي آموزشي    1262-2-10-3- تكنولوژي آموزشي و ضرورت آن    1272-2-10-4- اجزاي سيستم‌هاي آموزشي    1272-2-10-5- سيستم هاي مديريت آموزش الكترونيك    1282-3- بخش سوم: فناوري اطلاعات و رابطه آن با توانمندسازي کارکنان    1302-3-1- استفاده از فناوری اطلاعات برای توسعه قابلیت‌های کارکنان    1302-3-1-1- توسعه حرفه‌ای    1312-3-1-2- تقویت مهارت‌های تصمیم‌گیری    1312-3-1-3- تقویت خود نظارتی    1332-3-1-4- تغيير نقش كاركنان    1342-3-1-5- تغییر شیوه کنترل کارکنان    1352-3-2- نقش فناوری اطلاعات در کارایی و هم افزایی اطلاعات    1352-3- 3- اثرات سازماني فناوري اطلاعات    1372-3- 3-1- سلسله مراتب سازماني    1372-3- 3-2- تغییر در سرپرستی    1382-3- 3-3- جابجایی قدرت    1382-3- 3-4- اثر فناوری اطلاعات بر مشاغل    1382-3- 3-5- محتوای مشاغل    1392-3- 3-6- سطوح مهارتی کارکنان    1392-3- 3-7- تاثیر سطوح عملیاتی    1392-3- 3-8- تاثیر بر مشاغل و نقش‌های مدیران    1402-3-4- قدرت و موقعیت سازمانی    1402-3-5- اثرات مستقیم فناوری اطلاعات بر سازمان    1412-4- بخش چهارم:پيشينه تحقيقات داخلي و خارجي    1412-4-1- مروري بر تحقيقات داخلي    1412-4-2- مروري بر تحقيقات خارجي    1442-5- آشنايي با سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي    1452-5-1- معرفی اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی    1472-5-1-1- اداره آمار و اطلاعات    1472-5-1-2- اداره ارتباطات شبکه و اینترنت    1482-5-1-3- اداره تجهیزات سیستم‌های رایانه‌ای و آزمایشگاهی    1492-5-2- منابع مالي    1502-5-3- آشنایی با اداره كل امور اداری و منابع انساني     1502-5-3-1- بهره‌وری‎    1512-5-3-2-کیفیت زندگی ‏کاری‎    1512-5-3-3- پیروی از قانون‎    1512-5-4- برخی از وظایف عمده دانشگاه آزاد اسلامی    1522-5-5- سیاست‌های (اهداف کلان کیفی) برنامه پنج ساله و چشم‌انداز دانشگاه آزاد اسلامی    1532-5-6- بیانیه ماموریت دانشگاه آزاد اسلامی در افق 1404    154فصل سوم: روش تحقيقمقدمه    1563-1- روش تحقيق    1563-1-1- روش تحقيق بر حسب هدف    1573-1-1-1-تحقيق كاربردي    1573-1-2- روش تحقيق بر حسب ماهيت    1573-1-2-1-تحقيق توصيفي    1573-1-2-2- تحقیق پیمایشی    1583-1-2-3- تحقیق همبستگی    1583-2- مدل تحقيق    1583-3- جامعه آماري    1593-4- نمونه:روش نمونه گيري پژوهش و حجم نمونه    1603-5- ابزار گردآوري داده هاي تحقيق    1633-5-1- انواع روش هاي گرد آوري اطلاعات    1633-5-1-1- روش كتابخانه اي    1643-5-1-2- روش ميداني    1643-5-1-2-1- ابزار گردآوری اطلاعات یا پرسشنامه    1653-6- مقياس و طيف ابزار اندازه گيري تحقيق    1663-7- اعتبار و پايايي ابزار سنجش    1673-7-1- روايي(اعتبار ابزار سنجش)    1683-7-2- پايايي(اعتماد پذيري ابزار سنجش)    1693-8- تجزيه و تحليل يافته هاي تحقيق    1733-8-1- شیوه تجزیه و تحلیل کمی    1733-8-1-1-تجزیه و تحلیل با استفاده از آمار توصیفی    1743-8-1-2- تجزيه تحليل با استفاده از آمار استنباطي    174فصل چهارم: تجزيه و تحليل يافته هاي پژوهش4-1- بخش چهارم: تجزيه و تحليل يافته هاي تحقيق    177مقدمه    1774-1-1- ويژگي هاي جمعيت شناختي    1774-1-1-1- جنسيت    1784-1-1-2- سن    1794-1-1-3- سطح تحصيلات    1804-1-1-4- رسته شغلي    1814-1-1-5- سابقه خدمت    1824-1-1-6- وضعيت استخدامي    1834-1-2- آمار استنباطي    1844-1-2-1- آزمون آماري فرضيه هاي تحقيق    1844-1-2-1-1- آزمون آماري فرضيه اصلي تحقيق    1844-1-2-1-2- آزمون آماري فرضيه هاي فرعي تحقيق    186فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادهامقدمه     2005-1- خلاصه و نتيجه گيري يافته‌هاي تحقيق    2005-1-1- نتيجه بررسي نرمال بودن متغيرهاي تحقيق    2015-1-2- نتيجه گيري از آزمون فرضيه‌هاي تحقيق    2015-1-2-1- نتیجه‌گیری از آزمون فرضیه اصلي تحقيق    2035-1-2-2- نتیجه‌گیری از آزمون فرضیه‌هاي فرعي تحقيق    2045-1-2-2-1- نتیجه‌گیری از آزمون فرضیه فرعي اول تحقيق    2045-1-2-2-2- نتیجه‌گیری از آزمون فرضیه فرعي دوم تحقيق    2045-1-2-2-3- نتیجه‌گیری از آزمون فرضیه فرعي سوم تحقيق    2045-1-2-2-4- نتیجه‌گیری از آزمون فرضیه فرعي چهارم تحقيق    2055-1-2-2-5- نتیجه‌گیری از آزمون فرضیه فرعي پنجم تحقيق    2055-1-2-2-6- نتیجه‌گیری از آزمون فرضیه فرعي ششم تحقيق    2065-1-2-2-7- نتیجه‌گیری از آزمون فرضیه فرعي هفتم تحقيق    2065-2- محدوديت هاي تحقيق    2075-3- پيشنهادها    2075-3-1- پيشنهادهايي مبتني برنتايج يافته هاي تحقيق    2075-3-1-1-پيشنهاد فرضیه فرعي اول تحقيق    2075-3-1-2-پيشنهاد فرضیه فرعي دوم تحقيق    2085-3-1-3-پيشنهاد فرضیه فرعي سوم تحقيق    2085-3-1-4-پيشنهاد فرضیه فرعي چهارم تحقيق    2095-3-1-5-پيشنهاد فرضیه فرعي پنجم تحقيق    2095-3-1-6-پيشنهاد فرضیه فرعي ششم تحقيق    2105-3-1-7-پيشنهاد فرضیه فرعي هفتم تحقيق    2105-4- ساير پيشنهاد ها براي تحقيق آتي    211پيوست‌ها    213منابع    213

برچسب ها:
فناوري اطلاعات و ارتباطات توانمندسازي كاركنان دانشگاه آزاد

مناسب جهت استفاده کلیه پژوهشگران رشته حسابداری

در قالب word و قابل ویرایش

 • تحقیق تأمین خواسته، مقایسه تأمین خواسته و دستور موقت

  تحقیق تأمین خواسته، مقایسه تأمین خواسته و دستور موقت دانلود تحقیق تأمین خواسته، مقایسه تأمین خواسته و دستور موقت دسته بندي : علوم اجتماعی جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: دانلود تحقیق با موضوع تأمین خواسته، مقایسه تأمین خواسته و…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع مقدمات مدیريت آموزشی

  دانلود پاورپوینت با موضوع مقدمات مدیريت آموزشی برچسب ها: خلاصه مقدمات مدیریت آموزشی علاقه بنددانلود رایگان کتاب مقدمات مدیریت آموزشی دکتر علاقه بندخلاصه کتاب مقدمات مدیریت آموزشی دکتر علاقه بنددانلود کتاب مقدمات مدیریت آموزشی علی علاقه بنددانلود رایگان کتاب مقدمات…

 • پیشینه و مبانی نظری مقایسه توانایی علمی دانش آموزان با دانش آموزان دیگر هم کلاسی

  پیشینه و مبانی نظری مقایسه توانایی علمی دانش آموزان با دانش آموزان دیگر هم کلاسی دانلود پیشینه و مبانی نظری مقایسه توانایی علمی دانش آموزان با دانش آموزان دیگر هم کلاسی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازی درمانی بر اضطراب کودکان سرطانی (فصل دوم پایان نامه)

  بازی درمانی pdf,پيشينه نظري بازی درمانی شناختی,چارچوب نظري کودکان سرطانی,دانلود مباني نظري تکنیک های بازی درمانی,فصل دوم پايان نامه ارشد انواع بازی درمانی,کتاب بازی درمانی,مباني نظري کودکان سرطانی,مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) بازی درمانی دانلود فایل اصلی مبانی…

 • پایان نامه و رساله معماری کارخانه خودرو

  بررسی معماری کارخانه خودرو,پایان نامه معماری کارخانه خودرو,دانلودمقاله معماری کارخانه خودرو,رساله معماری کارخانه خودرو,مطالع,معماری کارخانه خودرو,مقاله معماری کارخانه خودرو همراه با جزئیات,مقاله معماری کارخانه ماشین دانلود فایل اصلی پایان نامه و رساله معماری کارخانه خودرو از سایت دانلود فایل رساله…

 • پاورپوینت طراحی پارک پیاده روی بابلسر

  پاورپوینت طراحی پارک پیاده روی بابلسر دانلود پاورپوینت طراحی پارک پیاده روی بابلسر دسته بندي : شهرسازی جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت طراحی پارک پیاده روی بابلسر،در حجم 33 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه. بخشی…

 • پیشینه و مبانی نظری تربیت معنوی،ابعاد و انواع آن

  پیشینه و مبانی نظری تربیت معنوی،ابعاد و انواع آن دانلود پیشینه و مبانی نظری تربیت معنوی،ابعاد و انواع آن دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل تربیت معنوی فهرست مطالب : معنای لغوی تربیت :…

 • مبانی نظری تحقیق پان تركيسم (فصل دوم )

  ادبیات نظری پان تركيسم,تحقیق پان تركيسم,چارچوب نظری پان تركيسم,فصل دوم پایان نامه پان تركيسم,مبانی نظری پان تركيسم,مبانی نظری تحقیق پان تركيسم دانلود فایل اصلی مبانی نظری تحقیق پان تركيسم (فصل دوم ) از سایت دانلود فایل دانلود مبانی نظری تحقیق…

 • بررسی استراتژی مدیریت دانش با ترکیب روشهایSWOT وBSC و اولویت بندی استراتژیها با استفاده از روش ANP

  استراتژی ها با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه ای,بررسی استراتژی مدیریت دانش با ترکیب روشهایSWOT وBSC و اولویت بندی استراتژیها با استفاده از روش ANP,سیر تحول مدیریت دانش,فرآیند برنامه ریزی استرات,مدیریت دانش و مدیریت استراتژیک,نظریه های مدیریت دانش دانلود فایل…

 • نگرش شکلی در معماری

  نگرش شکلی در معماری دانلود نگرش شکلی در معماری دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل عنوان : نگرش شکلی در معماری استاد: دانشجو: درس: سیری در مبانی نظری معماری نگرش شکلی در معماری واژه…

 • تحقیق با موضوع آسیب ورزشی

  تحقیق با موضوع آسیب ورزشی دانلود تحقیق با موضوع آسیب ورزشی دسته بندي : تربیت بدنی جزئیات و دریافت گزارش فایل آسیب های ورزشی و پیشگیری از آن از مقولات مهم طب ورزش می باشد.آسیب های ورزشی خوشبختانه اغلب به…

 • پاورپوینت آمار در آزمايشگاه

  پاورپوینت آمار در آزمايشگاه برچسب ها: آزمايشگاه آمار و داده كاويآمار مقالات آزمایشگاه و تشخیصآمار در آزمايشگاهتحقیق آمار در آزمايشگاهآمار در آزمايشگاهpdf رفتن به سایت اصلی پاورپوینت آمار در آزمايشگاه دسته بندي : علوم آزمایشگاهی جزئیات و دریافت گزارش فایل…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق کمال گرایی (فصل دوم )

  پیشینه تحقیق در پایان نامه تست کمال گرایی,چارچوب نظری تحقیق در پا,دانلود ادبیات نظری و پیشینه تحقیق کمال گرایی (فصل دوم پایان نامه),فصل دوم پایان نامه انواع کمال گرایی,مبانی نظری پایان نامه کمال گرایی pdf,نمونه فصل دوم پایان نامه کمال…

 • پاورپوینت Stent (استنت)

  پاورپوینت Stent (استنت) دانلود پاورپوینت Stent (استنت) دسته بندي : پزشکی جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت Stent (استنت)،در حجم 42 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن: اولین مورد کاشت استنت در سال 1986 توسط ژاکوب پوئل و…

 • پاورپوینت تئوري هاي مديريت كلاسيك

  پاورپوینت تئوري هاي مديريت كلاسيك برچسب ها: پاورپوینت تئوري هاي مديريت كلاسيكمفروضات اصلي مكتب كلاسيكنگاهي بر مكتب كلاسيك رفتن به سایت اصلی پاورپوینت تئوري هاي مديريت كلاسيك دسته بندي : مدیریت جزئیات و دریافت گزارش فایل مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت تئوري…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق حسابرسی و دستگاه های حسابرسی و کیفیت حسابرسی (فصل دوم )

  ادبیات نظری حسابرسی و دستگاه های حسابرسی و کیفیت حسابرسی,پیشینه پژو,پیشینه تحقیق حسابرسی و دستگاه های حسابرسی و کیفیت حسابرسی,چارچوب نظری حسابرسی و دستگاه های حسابرسی و کیفیت حسابرسی,فصل دوم پایان نامه حسابرسی و دستگاه های حسابرسی و کیفیت حسابرسی…

 • مبانی نظری انزوای اجتماعی برای فصل دوم پایان نامه

  مبانی نظری انزوای اجتماعی برای فصل دوم پایان نامه برچسب ها: مبانی نظری و پیشینه پژوهش انزوای اجتماعیپیشینه پژوهش انزوای اجتماعیپیشینه تحقیق انزوای اجتماعیمبانی نظری انزوای اجتماعیمبانی نظری و پیشینه تحقیق انزوای اجتماعینظریه های انزوای اجتماعیادبیات تحقیق انزوای اجتماعی رفتن…

 • پرسشنامه وسواس فکری- عملی مادزلی

  پرسشنامه استاندارد وسواس فكري عملي ييل براون,پرسشنامه رایگان وسواس فکری,پرسشنامه وسواس فكري و عملي,پرسشنامه وسواس فکری,عملی,عملی مادزلی,عملی ییل,مقیاس وسواس فکری,وسواس فکری عملی لينفيلد دانلود فایل اصلی پرسشنامه وسواس فکری- عملی مادزلی از سایت دانلود فایل پرسشنامه وسواس فکری- عملی مادزلی…

 • طرح توجیهی خدمات فنی خودرو

  پروژه کارآفرینی خدمات فنی خودرو,توجیه فنی و اقتصادی مکانیکی,توجیه مالی شرکت تولید قطعه ماشین,طرح ایجاد کارخانه خدمات فنی,طرح توجیهی تعمیرگاه ماشین دانلود فایل اصلی طرح توجیهی خدمات فنی خودرو از سایت دانلود فایل مشخصات صنفي نام اتحاديه نوع فعاليت شماره…

 • بررسی بهبود موفقیت بازاریابی قانون تبادل دانش ضمنی بین فروش و بازاریابی در صنعت ساختمان سازی

  اثربخشی نسبی,دانش ضمنی,کارایی نسبی,موفقیت بازاریابی,نوآوری برنامه بازاریابی دانلود فایل اصلی بررسی بهبود موفقیت بازاریابی قانون تبادل دانش ضمنی بین فروش و بازاریابی در صنعت ساختمان سازی از سایت دانلود فایل تحقیق حاضر با عنوانبررسی بهبود موفقیت بازاریابی قانون تبادل دانش…

 • پاورپوینت تشخیص های افتراقی ونشانه های عمومی در مسمومیتها

  پاورپوینت تشخیص های افتراقی ونشانه های عمومی در مسمومیتها برچسب ها: پاورپوینت تشخیص های افتراقی ونشانه های عمومی در مسمومیتها رفتن به سایت اصلی پاورپوینت تشخیص های افتراقی ونشانه های عمومی در مسمومیتها دسته بندي : بهداشت عمومی جزئیات و…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق مفاهیم و کاربردهای عدالت سازمانی (فصل دوم )

  ادبیات نظری مفاهیم و کاربردهای عدالت سازمانی,پیشینه تحقیق مفاهیم و کاربردهای عدالت سازما,فصل دوم بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی تبیین نقش شخصیت سالم سازمانی,فصل دوم بررسی رابطه بین ادراک از عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی دانلود…

 • تحقیق آشنایی با ساختار مغز استخوان

  تحقیق آشنایی با ساختار مغز استخوان,مغز استخوان دانلود فایل اصلی تحقیق آشنایی با ساختار مغز استخوان از سایت دانلود فایل تحقیق ساختار مغز استخوان در حجم  46 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با قسمتی از متن…

 • پاورپوینت علوم تجربی اول دبستان فصل دوم : سلام به من نگاه کن (حواس پنجگانه )

  پاورپوینت علوم تجربی اول دبستان فصل دوم : سلام به من نگاه کن (حواس پنجگانه ) برچسب ها: پاورپوینت علوم تجربی اول دبستان فصل دوم سلام به من نگاه کن (حواس پنجگانه ) رفتن به سایت اصلی پاورپوینت علوم تجربی…

 • پیشینه ومبانی نظری راهبرد های شناختی تنظیم هیجان

  پیشینه ومبانی نظری راهبرد های شناختی تنظیم هیجان دانلود پیشینه ومبانی نظری راهبرد های شناختی تنظیم هیجان دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل فهرست مطالب : راهبرد ¬ های شناختی تنظیم هیجان مدل ¬…

 • مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش نظریه ها و تعاریف افسردگی جوانان (فصل دوم)

  اثرات اجتماعی افسردگی آسیبهای اجتماعی,پیشینه تحقیق افسردگی جوانان,تحقیق افسردگی جوانان,چارچوب نظری افسردگی جوانان,فصل دوم مقاله افسردگی جوانان,مبانی نظری افسردگی جوانان دانلود فایل اصلی مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش نظریه ها و تعاریف افسردگی جوانان (فصل دوم) از سایت دانلود…

 • پاورپوینت جامع و کامل روش تحقیق در تربیت بدنی

  پاورپوینت جامع و کامل روش تحقیق در تربیت بدنی برچسب ها: پاورپوینت جامع و کامل روش تحقیق در تربیت بدنی رفتن به سایت اصلی پاورپوینت جامع و کامل روش تحقیق در تربیت بدنی دسته بندي : تربیت بدنی جزئیات و…

 • پیشینه و مبانی نظری قصه گویی

  پیشینه و مبانی نظری قصه گویی دانلود پیشینه و مبانی نظری قصه گویی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل قصه گویی قصه گویی چیست : اگر قصه رویدادی روایت واقعی یا تخیلی است ،…

 • چارچوب نظری و پیشینه پژوهش تعاریف و الگوهای هوش بازاریابی(فصل دوم)

  پيشينه پژوهش هوش بازاریابی,پيشينه تحقيق سیستم بازاریابی هوشمند,چارچوب نظر,چارچوب نظری و پیشینه پژوهش تعاریف و الگوهای هوش بازاریابی,دانلود مباني نظري هوش بازاریابی چیست,فصل دوم پايان نامه ارشد ابعاد هوش بازاریابی,مباني نظري تعریف هوش بازاریابی دانلود فایل اصلی چارچوب نظری و…

 • پیشینه و مبانی نظری تکانشگري

  پیشینه و مبانی نظری تکانشگري دانلود پیشینه و مبانی نظری تکانشگري دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل تکانشگري تكانشگري  هسته اصلي بسياري از آسـيب هـاي اجتمـاعي مانند مصرف مواد ، قماربازي بيمارگونه ، اختلالهاي…

 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیقاتی مفهوم و ویژگی های مدیریت دانش (فصل2)

  ادبیات ت,پیشینه پژوهش مفهوم مدیریت دانش,خرید مبانی نظری نقش تکنولوژی اطلاعات در مدیریت دانش,دانلود مبانی نظری مزایای مدیریت دانش,دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیقاتی مفهوم و ویژگی های مدیریت دانش,فصل دوم پایان نامه نقش مدیریت در مدیریت دانش دانلود فایل…

 • مبانی و پیشینه نظری پژوهش امید وامید واری به زندگی

  مبانی و پیشینه نظری پژوهش امید وامید واری به زندگی دانلود مبانی و پیشینه نظری پژوهش امید وامید واری به زندگی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل اميد به زندگي اميد ويژگي مثبتي است…

 • مبانی وپیشینه نظری راهبردهای مقابله ای

  مبانی وپیشینه نظری راهبردهای مقابله ای دانلود مبانی وپیشینه نظری راهبردهای مقابله ای دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل پایان نامه روانشناسی با موضوع راهبردهای مقابله ای مقابله عمومی مقابله لازاروس و فولکمن (…

 • مبانی نظری فرزندپروری و اختلال کودکان

  مبانی نظری فرزندپروری و اختلال کودکان دانلود مبانی نظری فرزندپروری و اختلال کودکان دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل فصل دوم مروری بر تحقیقات پیشین 1 - 2 - مقدمه این فصل از پژوهش…

 • آزمون آرکی تایپ های مردان

  آرکی تایپ,آرکی تایپ مردان,آرکی تایپ‌های مردان,آزمون آرکی تایپ‌های مردان,پرسشنامه استاندارد,دانلود آرکی تایپ,دانلود پرسشنامه آرکی تایپ,دانلود پرسشنامه استاندارد,دانلود مقیاس آرکی تایپ,مقیاس آرکی تایپ,مقیاس استاندارد,نگین فایل دانلود فایل اصلی آزمون آرکی تایپ های مردان از سایت دانلود فایل دانلود پرسشنامه آزمون آرکی…