تاثيرسيستم مديريت ارتباطات داخلي بر سکوت سازماني

ارتباطات درون سازماني,پایان نامه تاثيرسيستم مديريت ارتباطات داخلي بر سکوت سازماني مورد مطالعه :شرکت نفت فلات قاره ايران,پروژه تاثيرسيستم,تاثيرسيستم مديريت ارتباطات داخلي بر سکوت سازماني مورد مطالعه :شرکت نفت فلات قاره ايران,سکوت سازماني,مديريت
دانلود فایل اصلی تاثيرسيستم مديريت ارتباطات داخلي بر سکوت سازماني از سایت

دانلود فایل

تحقیق حاضر با عنوان تاثيرسيستم مديريت ارتباطات داخلي بر سکوت سازماني مورد مطالعه :شرکت نفت فلات قاره ايران از سری تحقیق های رشته حسابداری
میباشد. این تحقیق در 137صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.===================================================================================تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir===================================================================================قسمتهایی کوتاه از متن:چکيده  مديريت مهمترين عامل در حيات، رشد و بالندگي  و يا مرگ سازمانهاست و بي شك اين وظيفه مديران است كه با توجه به اهداف سازماني روند حركت ازوضع موجود به وضع مطلوب را هدايت كنند . در مديريت مطلوب است كه كاركنان احساس كنند مورد پذيرش بيشتر سازمان هستند و در كارهاي آن در گيرند و ازاين راه احساس احترام به خود،رضايت شغلي و همكاري كاركنان با مديريت بهبودمي يابد.درچنين فضايي تلفيق انديشه ها شکل مي گيردوتوليد وپشرفت دانش سازمان شکل مي گيرد.عدم آفرينش چنين فضايي رکود وفتوررابدنبال داشته،انديشه ها درفضاي ذهن مدفون شده وهرگزبروزخارجي نمي يابندواين پيدايش وتشديد سکوت سازماني است.زيرااگرزبانها به گردش درنيايندوافکاربيان نشودتوليددانش نيزاتفاق نمي افتد.درباره مقوله سکوت سازماني پژوهش هايي اندک انجام گرفته است اما تاکنون درباره تاثيرارتباطات درون سازماني برسکوت سازماني تحقيقي انجام نشده است.پژوهش صورت گرفته مربوط به شرکت نفت فلات قاره ايران است ونتايج آن حاکي ازتاثيرارتباطات درون سازماني برسکوت سازماني دراين سازمان مي باشد. مقدمه:سازمانها در معناي وسيع كلمه ركن اصلي اجتماع كنوني اند و مديريت مهمترين عامل در حيات، رشد و بالندگي  و يا مرگ سازمانهاست و بي شك اين وظيفه مديران است كه با توجه به اهداف سازماني روند حركت ازوضع موجود به وضع مطلوب را هدايت كنند . از طرفي تغييرات گسترده در سطح جهاني سازمانها را براي رسيدن به اهداف خود هرروزبا مشكلات و تغييرات متعددي مواجه ساخته است.اين تغييرات موجب شده كه روز به روز تحولات جديدي درخصوص نظريه هاي مختلف ارائه شده در زمينه مديريت صورت گيرد. نكته قابل توجه در تمام اين نظريه ها تاكيد بر نقش بااهميت مديريت و نيروي انساني كار آمد سازمان در جهت رسيدن به اهداف سازماني است و پيدايش اين ديدگاه در خصوص نقش مديريت در سازمان به بررسي و تحقيقات متعدد در زمينه مسايل مرتبط با مديريت و رهبري سازمان انجاميده است.زيرا در مديريت مطلوب است كه كاركنان احساس كنند مورد پذيرش بيشتر سازمان هستند و در كارهاي آن در گيرند و ازاين راه احساس احترام به خود،رضايت شغلي و همكاري كاركنان با مديريت بهبودمي يابد. ازاين رو باستي اين مسئله را موردتوجه قرارداد که بهره وري و توسعه هر سازماني تا حد زيادي به کاربرد صحيح منابع انساني در سازمان وابسته است. سازمانها به طور فزاينده‌اي از کارکنان خود تقاضا دارند که نوآور بوده، به اظهار نظر پرداخته و به دليل رقابت هر چه بيشتر، انتظارات بالاتر  مشتريان و تمرکز بيشتر بر کيفيت که نشاندهنده دنياي در حال تغيير است، احساس مسئوليت داشته باشند. سازمانها براي حفظ بقاي خود نيازمند افرادي هستند که نسبت به چالشهاي محيطي پاسخگو بوده، از تسهيم اطلاعات و دانش هراس نداشته باشند و بر اعتقادات خود و تيمشان پايبند باشند. امادربرخي مواقع مديران در ارتباط با مسائل گوناگون سعي در کنترل مداوم کارکنان خود دارند. تصور آنها اين است که وقتي شخصي در يک محل استخدام مي‌شود بايد تمام شرايط آن سازمان را بپذيرد. بعضي از مديران بر روي اين مساله که رضايت کارکنان را مي‌توان از طريق پاداش و ترغيب به انجام کار افزايش داد، پافشاري مي‌کنند. شايد تصورشان فقط اين است که کارکنان، زير دستان آنها هستند و بايد دستورات آنها را بپذيرند. اگر چه امروزه به دليل اينکه کارکنان زير فشار مالي زيادي هستند بيشتر توجه و تمايل آنها به مسائل اقتصادي کار است، ولي به تدريج کارکنان، علاقمند به انجام کارهاي بامفهوم و خواهان استقلال شغلي بيشتري در کار خود هستند، تا بدين طريق احساس ارزشمندي به آنها دست دهد و اگر با موانعي در زمينه خواسته‌هاي شغلي خود روبرو شوند يا بعبارتي از طرف مديران تحويل گرفته نشوند، دچار سرخوردگي هاي شغلي و گوشه گيري در سازمان خود خواهند شد که‌اين امر به نوبه خود منجر به پديده‌هايي مثل سکوت سازماني و رکود سازماني مي‌شود. موريسون و ميليکن  ذکر مي‌کنند که سکوت به يک نيروي قدرتمند در سازمانها تبديل شده است؛ اما بررسي و پژوهش جدي درباره آن انجام نگرفته است. موريسن و ميليکن اين مفهوم را معرفي کرده و نشان  مي‌دهند که سکوت سازماني پديده اجتماعي است که در سطح سازماني به وجود مي‌آيد و توسط بسياري از ويژگي هاي سازماني تحت تاثير قرار مي گيرد. اين ويژگي هاي سازماني شامل فرآيندهاي   تصميم‌گيري، مديريت، فرهنگ و ادراکات کارکنان از عوامل موثر بر رفتار سکوت است.فهرست مطالب1- فصل اول- کليات تحقيق    1مقدمه    21-1- بيان مسأله    31-2- ضرورت موضوع تحقيق    5    1-3- سؤال تحقيق    5            1-4- فرضيه ها ي تحقيق    51-4-1-فرضيه اصلي    51-4-2-فرضيه فرعي    61-5- اهداف تحقيق    61-6-روش شناسي تحقيق    61-6-1-روش تحقيق    61-6-2-جامعه آماري    61-6-3-روش نمونه گيري و حجم نمونه    71-6-4-روشهاي گرد آوري داده ها وابزار مورد استفاده براي آن    71-6-5-مقياس مورد استفاده    71-6-6-روشهاي تحليل داده ها    71-7- قلمرو تحقيق    71-7-1-قلمرو موضوعي تحقيق    71-7-2-قلمرو مکاني تحقيق    81-7-3-قلمرو زماني تحقيق    81-8- شرح واژه هاي تحقيق    8    1-9-نقشه راه تحقيق    101-10-پيشينه تحقيق    111-11-جمع بندي فصل اول    122- فصل دوم- ادبيات تحقيق    13مقدمه    142-1-ارتباطات    152-1-1- ارتباطات سازماني    162-1-2-فرايند تاريخي بررسي ارتباطات سازماني     172-1-3- ارکان اصلي فرايند ارتباط    182-1-4-ابعاد ارتباط سازماني    192-1-5- فرايند مديريت و ارتباطات    212-1-5-1- برنامه ريزي    212-1-5-2- سازماندهي    212-1-5-3-هدايت    212-1-5-4-کنترل    222-1-6-دلايل و ضرورت ارتباط    22        2-1-7-سبک هاي ارتباط    232-1-7-1-سبک دستوري    232-1-7-2-سبک ترغيبي    232-1-7-3-سبک حمايتي    24        2-1-7-3-سبک تفويضي    242-1-8-اصول مديريت ارتباطي    24    2-1-8-1-يکپارچگي و همسويي ارتباطي    24        2-1-8-2-توجه به تامين نيازهاي ارتباطاتي کارکنان    242-1-8-3-جريان اطلاعات مورد نياز در سرتاسر سازمان    24 2-1-8-4-ارتباطات و هماهنگي در سازمان    252-1-8-5-مشارکت عمومي کارکنان و مديران  در برقراري ارتباطات موثر    252-1-9-خصيصه هاي ارتباطات اثربخش    252-1-10-موانع برقراري ارتباط موثر    262-1-10-1-موانع فرايندي    26 2-1-10-2- موانع شخصي    272-1-10-3-موانع فيزيکي    282-1-10-4-موانع معنايي    282-1-11-چرخه مديريت ارتباطات داخلي    282-1-11-1-مرحله شناسايي نيازهاي ارتباطي    292-1-11-2-تعيين اهداف برنامه هاي ارتباطي    292-1-11-3-طراحي واستقرار کانال هاي ارتباطي    292-1-11-4-مرحله تجزيه و تحليل وتامين نيازهاي ارتباطي کارکنان    292-1-12-کاربردهاي سيستم ارتباطات داخلي    292-1-13-مديريت ارتباطات در الگوي بلوغ قابليت منابع انساني    302-1-14-چالشهاي مطرح در استقرار سيستم مديريت ارتباطات داخلي    302-1-15-پيشينه تحقيقات مربوط به ارتباطات در ايران    322-1-16- پيشينه تحقيقات مربوط به ارتباطات در خارج    332-2-کيفيت زندگي کاري و ارتباطات درون سازماني    342-2-1-مفاهيم و تعاريف    342-2-2-تعريف عملياتي کيفيت زندگي کاري    372-2-3-ابعاد و شاخصهاي کيفيت زندگي کاري    382-2-4-رويکردهاي کيفيت زندگي کاري جهت توسعه مشاغل    412-2-5- نظريه هاي کيفيت زندگي کاري    422-2-5-1-نظريه سلسله مراتب نيازها    42        2-2-5-2-نظريه نياز به موفقيت    432-2-5-3-نظريه زيستي، تعلق،رشدERG     432-2-5-4-نظريه انگيزش-بهداشت    442-2-5-5-نظريه تئوري انتظار    452-2-5-6-نظريه تيوري برابري    452-2-5-7-نظريه کاسيو    452-3-سکوت سازماني    472-3-1-تعاريف سکوت سازماني    482-3-2-انگيزه هاي سکوت سازماني    502-3-3-عوامل سکوت سازماني    522-3-3-1-عوامل مديريتي    522-3-3-2-عوامل سازماني و محيطي    542-3-3-3-عوامل اجتماعي و گروهي    552-3-3-4-عوامل فردي    56 2-3-4-عوامل موثر بر رفتار سکوت کارکنان    572-3-5-رابطه رفتار سکوت کارکنان با نگرش هاي شغلي    582-4-پيشينه تحقيق    592-4-1-تحقيقات داخلي انجام شده    592-4-2- تحقيقات خارجي انجام شده    602-5-چهارچوب نظريه تحقيق    612-6-جمع بندي فصل دوم    623- فصل سوم- روش شناسي تحقيق.    63مقدمه    643-1- روش شناسي تحقيق    643-2- جامعه و نمونه آماري    653-2-1- جامعه آماري    653-3- روش نمونه گيري    653-4- ابزار جمع آوري اطلاعات    663-5- متغير هاي تحقيق    663-5-1-متغير مستقل     663-5-2-متغير وابسته    663-6-ابزار سنجش تحقيق    663-7-روايي    683-8-پايايي    683-9-فرضيه هاي تحقيق    693-9-1-فرضيه هاي اصلي    733-9-2-فرضيه هاي فرعي    743-11-روش ها و فنون آماري    743-11-روش اجرايي تحقيق    713-12-موانع و محدوديت هاي تحقيق    713-12- جمع بندي فصل سوم    714-فصل چهارم- تجزيه و تحليل داده ها    72مقدمه    734-1-توصيف داده ها    734-2-جداول ونمودارهاي فراواني مربوط به پاسخ دهندگان پرسشنامه    734-2-1- جنسيت پاسخ گويان     734-2-2- سابقه کار پاسخ گويان    744-2-3-نوع استخدام پاسخ گويان    754-2-4- سن پاسخ گويان    754-2-5-تحصيلات پاسخ گويان    764-3-نتايج حاصل از تحليل استنباطي داده ها    774-3-1-آزمون کولموگروف-اسميرنوف    774-3-2-همبستگي پيرسون    794-3-3-آزمون فرضيات    804-3-3-1- آزمون فرضيه اصلي    804-3-3-2-آزمون فرضيه اول    814-3-3-3- آزمون فرضيه دوم    824-3-3-4- آزمون فرضيه  سوم    834-3-3-5- آزمون فرضيه چهارم    844-3-3-6- آزمون فرضيه پنجم    854-3-3-7- آزمون فرضيه ششم    864-3-3-8- آزمون فرضيه هفتم    874-4- تاثير عوامل جمعيت شناختي بر سکوت سازماني    904-5-جمع بندي فصل چهارم    965- فصل پنجم- نتيجه گيري و پيشنهادها    97مقدمه    985-1- نتيجه گيري    985-1-1-بررسي نتايج حاصل از آزمون فرضيات    985-1-1-1-نتيجه آزمون فرضيه اصلي    985-1-1-2- نتيجه آزمون فرضيه اول    995-1-1-3-نتيجه آزمون فرضيه دوم    995-1-1-4-نتيجه آزمون فرضيه سوم     995-1-1-5-نتيجه آزمون فرضيه چهارم     1005-1-1-6-نتيجه آزمون فرضيه پنجم     1005-1-1-7-نتيجه آزمون فرضيه ششم    101 5-1-1-8- نتيجه آزمون فرضيه هفتم    101 5-1-2-نتيجه آزمون مربوط به متغيرهاي جمعيت شناختي    1025-2- پيشنهادات    1025-2-1-پيشنهادهاي مرتبط با فرضيات تحقيق    1023-5-جمع بندي فصل پنجم    104پيوست ها    105پرسشنامه    106منابع و مأخذ    112

برچسب ها:
سکوت سازماني مديريت ارتباطات درون سازماني تاثيرسيستم مديريت ارتباطات داخلي بر سکوت سازماني مورد مطالعه :شرکت نفت فلات قاره ايران پایان نامه تاثيرسيستم مديريت ارتباطات داخلي بر سکوت سازماني مورد مطالعه :شرکت نفت فلات قاره ايران پروژه تاثيرسيستم

مناسب جهت استفاده کلیه پژوهشگران رشته حسابداری

در قالب word و قابل ویرایش

 • پاورپوینت درمورد انواع مؤسسات اقتصادی در ایران

  پاورپوینت درمورد انواع مؤسسات اقتصادی در ایران برچسب ها: پاورپوینت درمورد انواع مؤسسات اقتصادی در ایرانتاریخچه قانون گذاری شرکتهای تجاری در ایران طبقه بندی واحدهای اقتصادی عناصر تشکیل دهنده شرکت مشخصات شرکتهای تجاريمجامع عمومی شرکتهای مختلط سهامی و غیرسهامیویژگیهای شرکتهای…

 • دانلود مقاله اهمیت انتخاب تامین کننده سبز بر اساس مدیریت زنجیره تامین سبز

  پایان نامه اهمیت انتخاب تامین کننده,پروژه اهمیت انتخاب تامین کننده سبز بر اساس مدیریت زنجیره تامین سبز,تحقیق اهمیت انتخاب تامین کننده سبز بر اساس مدیریت زنجیره تامین سبز,دانلود مقاله اهمیت انتخاب تامین کننده سبز بر اساس مدیریت زنجیره تامین سبز…

 • پاور پوینت فارسی عمومی

  پاور پوینت فارسی عمومی برچسب ها: تمثیل چستربيتي رفتن به سایت اصلی پاور پوینت فارسی عمومی دسته بندي : تاریخ و ادبیات جزئیات و دریافت گزارش فایل پاور پوینت فارسی عمومی تهیه کننده : علی زمانی هدف :هدف همه درسها آنست كه…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق راهبردهاي حل مسأله ونگرش

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق راهبردهاي حل مسأله ونگرش دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق راهبردهاي حل مسأله ونگرش دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق راهبردهاي حل مسأله ونگرش…

 • پاورپوینت سفر آب درون زمین(علوم هفتم)

  پاورپوینت سفر آب درون زمین(علوم هفتم) برچسب ها: پاورپوینت سفر آب درون زمین(علوم هفتم) رفتن به سایت اصلی پاورپوینت سفر آب درون زمین(علوم هفتم) دسته بندي : زمین شناسی جزئیات و دریافت گزارش فایل مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت سفر آب درون…

 • ادبیات نظری و پیشینه پژوهش دیدگاه های سلامت روانی و اختلال کودکان بیش فعال - کمبود توجه

  ادبیات نظری و پیشینه پژوهش دیدگاه های سلامت روانی و اختلال کودکان بیش فعال - کمبود توجه دانلود ادبیات نظری و پیشینه پژوهش دیدگاه های سلامت روانی و اختلال کودکان بیش فعال - کمبود توجه دسته بندي : روانشناسی و…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق بی سوادی و سواد آموزی

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق بی سوادی و سواد آموزی دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق بی سوادی و سواد آموزی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق بی سوادی وسواد…

 • بررسی رابطه بین هیئت مدیره مشترک، افشای اختیاری و کیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس

  بررسی رابطه بین هیئت مدیره مشترک، افشای اختیاری و کیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس برچسب ها: بررسی رابطه بین هیئت مدیره مشترک افشای اختیاری و کیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورسبررسی هدف افشای اطلاعات مالیپروژه…

 • پیشنه و ادبیات نظری تعاریف و مفاهیم رضایت شغلی

  پیشنه و ادبیات نظری تعاریف و مفاهیم رضایت شغلی دانلود پیشنه و ادبیات نظری تعاریف و مفاهیم رضایت شغلی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل فهرست مطالب : رضایت شغلی 2 - 3 -…

 • پیشینه و مبانی نظری اعتماد اجتماعی

  پیشینه و مبانی نظری اعتماد اجتماعی دانلود پیشینه و مبانی نظری اعتماد اجتماعی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل اعتماد اجتماعی مفهوم اعتماد اعتماد را می توان به عنوان اطمینان به اعتماد پذیری یک…

 • پاورپوینت جمعيت شناسي و تنظیم خانواده

  پاورپوینت جمعيت شناسي و تنظیم خانواده برچسب ها: کتاب تنظیم خانواده و جمعیتجمعیت و تنظیم خانواده pdfجزوه تنظیم خانوادهکتاب تنظیم خانواده دانشگاه ازادمقاله جمعیت و تنظیم خانوادهدرس تنظیم خانواده چیستدرس تنظیم خانواده چند واحد استدانلود کتاب جمعیت و تنظیم خانواده…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق فرار واقسام فرار

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق فرار واقسام فرار دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق فرار واقسام فرار دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق فرار واقسام فرار فصل دوم ادبيات و پيشينه پژوهش…

 • پیشینه و مبانی نظری ویژگی های شخصیت

  پیشینه و مبانی نظری ویژگی های شخصیت دانلود پیشینه و مبانی نظری ویژگی های شخصیت دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل ویژگی های شخصیت تعریف شخصیت : صاحب نظران حوزه شخصیّت و روان شناسی…

 • پیشینه و مبانی نظری خودپنداره دانشجویان دختر و پسر

  پیشینه و مبانی نظری خودپنداره دانشجویان دختر و پسر دانلود پیشینه و مبانی نظری خودپنداره دانشجویان دختر و پسر دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق خودپنداره دانشجویان دختر وپسر فصل…

 • مطالعه رابطه گرایش به اعتیاد با زندگی نامه و نوع ارتباط با والدین در چرخه رشد جوانان 20 تا 40 سال

  مطالعه رابطه گرایش به اعتیاد با زندگی نامه و نوع ارتباط با والدین در چرخه رشد جوانان 20 تا 40 سال برچسب ها: اعتیاداعتیاد جوانانمطالعه رابطه گرایش به اعتیاد با زندگی نامه و نوع ارتباط با والدین در چرخه رشد…

 • پیشینه نظری خود کنترلی در روانشناسی

  پیشینه نظری خود کنترلی در روانشناسی دانلود پیشینه نظری خود کنترلی در روانشناسی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل خود کنترلی مفهوم خودکنترلی ، به شکل های بسیاری در سراسر تاریخ بشر ظاهر شده…

 • پاورپوینت اصول و ضوابط طراحی مجتمع های تجاری

  پاورپوینت اصول و ضوابط طراحی مجتمع های تجاری برچسب ها: دانلود پاورپوینت اصول و ضوابط طراحی مجتمع های تجاریاصول و ضوابط طراحی مجتمع های تجاریپاورپوینت ضوابط طراحی مجتمع های تجاریمجتمع تجاری ميلاد نورCity Centreمجتمع تجاریپاورپوینت مجتمع تجاریپاورپوینت اصول و ضوابط…

 • پیشینه و مبانی نظری ویژگیهای شخصیت وسلامت روان

  پیشینه و مبانی نظری ویژگیهای شخصیت وسلامت روان دانلود پیشینه و مبانی نظری ویژگیهای شخصیت وسلامت روان دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق ویژگیهای شخصیت وسلامت روان فصل دوم (…

 • دانلود مبانی نظری خودکارآمدی تحصیلی (فصل دوم پایان نامه روانشناسی)

  بررسي رابطه خودكارآمدي تحصيلي با پيشرفت تحصيلي,خودکارآمدی تحصی,دانلود مبانی نظری خودکارآمدی تحصیلی,رابطه خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی,عوامل مؤثر بر خودکارآمدی تحصیلی,فصل دوم پایان نامه خودکارآمدی تحصیلی,مبانی نظری وپیشینه تحقیق خودکارآمدی تحصیلی دانلود فایل اصلی دانلود مبانی نظری خودکارآمدی تحصیلی (فصل دوم…

 • مباني نظري و پيشينه پژوهش هوش معنوی

  مباني نظري و پيشينه پژوهش هوش معنوی دانلود مباني نظري و پيشينه پژوهش هوش معنوی دسته بندي : عقیدتی سیاسی جزئیات و دریافت گزارش فایل مفاهيم هوش هوش پس از گذشت سال ها از سلطه بهره هوشی ( IQ )،…

 • پاورپوینت استان کرمانشاه

  پاورپوینت استان کرمانشاه دانلود پاورپوینت استان کرمانشاه دسته بندي : جغرافیا جزئیات و دریافت گزارش فایل دانلود پاورپوینت با موضوع استان کرمانشاه؛ در قالب ppt و در 29 اسلاید، قابل ویرایش.     بخشی از متن پاورپوینت: موقعیت جغرافیایی استان…

 • پاورپوینت درمورد کمپوت آناناس

  پاورپوینت درمورد کمپوت آناناس,دستور العمل تهیه کمپوت آناناس,شدت غلظت شربت از طریق زیر مشخص می شود,قوطی کردن آناناس,مراحل کنسرو کردن آناناس دانلود فایل اصلی پاورپوینت درمورد کمپوت آناناس از سایت دانلود فایل مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت درمورد کمپوت آناناسقالب بندی: پاورپوینتتعداد…

 • پیشینه و مبانی نظری موسیقی و عناصر آن

  پیشینه و مبانی نظری موسیقی و عناصر آن دانلود پیشینه و مبانی نظری موسیقی و عناصر آن دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل موسیقی موسیقی و عناصر آن موسیقی زبان جهانی شناخته شده ای…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش مفهوم نگرش های ناکارآمد (فصل دوم پایان نامه)

  پرسشنامه نگرش ناکارامد 40 سوالی,پيشينه پژوهش نگرشهای غلط,پيشينه تحقيق نگرش ناکارامد,پيشينه نظري نگرش های ناکارآمد چیست,دانلود مباني نظري مفهوم نگرش ناکارآمد,مباني نظري تعریف نگرشهای ناکارآمد,مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) نگرش های ناکارامد دانلود فایل اصلی مبانی نظری و…

 • مواد و مصالح ساختمانی جديد

  مواد و مصالح ساختمانی جديد دانلود مواد و مصالح ساختمانی جديد دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل مواد و مصالح ساختمانی جديد فهرست بتن انتقال دهنده نوربتن جلا يافتهساگا گلس، پوشش رنگي کنترل نوربتن سبک هوادارآجر مهندسي…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش نظریه های ریسک نقدشوندگی (فصل دوم حسابداری)

  چارچوب نظری معیارهای نقد شوندگی سهام,دانلود مباني نظري دلایل اهمیت نقدشوندگی,عوامل موثر,فصل دوم پایان نامه محاسبه نقدشوندگی سهام,مباني نظري نقدشوندگی چیست,مبانی نظری و پیشینه پژوهش نظریه های ریسک نقدشوندگی (فصل دوم حسابداری),معیارهای نقدشوندگی دانلود فایل اصلی مبانی نظری و پیشینه…

 • پاورپوینت تعالی سازمانی با تمرکز برمديريت منابع انساني

  پاورپوینت تعالی سازمانی با تمرکز برمديريت منابع انساني برچسب ها: اهداف مدیریت منابع انسانیفرایندهای مدیریت منابع انسانیوظایف مدیریت منابع انسانیکتاب مدیریت منابع انسانیتعریف حوزه منابع انسانیتاریخچه مدیریت منابع انسانیاهمیت مدیریت منابع انسانیشرح وظایف مدیر منابع انسانی رفتن به سایت اصلی…

 • بررسی ابعاد سرمایه اجتماعی بر تعهد دسازمانی کارکنان سازمانهای دولتی

  بررسی ابعاد سرمایه اجتماعی بر تعهد دسازمانی کارکنان سازمانهای دولتی برچسب ها: رفتن به سایت اصلی بررسی ابعاد سرمایه اجتماعی بر تعهد دسازمانی کارکنان سازمانهای دولتی دسته بندي : مدیریت جزئیات و دریافت گزارش فایل بررسی ابعاد سرمایه اجتماعی بر…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق بررسی وام و تسهیلات بانکی (فصل دوم)

  پيشينه پژوهش بانکداری اسلامی در ایران,پيشينه تحقيق اعطای تسهیلات اعتباری بانکی,پيشينه نظ,چارچوب نظري بانکداری اسلامی,فصل دوم پايان نامه ارشد نظام جديد بانكي,مباني نظري تسهيلات اعطايي,مبانی نظری و پیشینه تحقیق بررسی وام و تسهیلات بانکی (فصل دوم) دانلود فایل اصلی مبانی…

 • کارآموزی طراحی وب

  کارآموزی طراحی وب برچسب ها: طراحی وب گزارش کارآموزی رفتن به سایت اصلی کارآموزی طراحی وب دسته بندي : کامپیوتر و IT جزئیات و دریافت گزارش فایل دسته بندی: کامپیوتر و IT تعداد مشاهده: 188 مشاهده کد فایل:19395 انتشار در:۱۳۹۷/۳/۱۳…

 • مسير پياده

  مسير پياده دانلود مسير پياده دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل مسير پياده فهرست تعاریفنيازهاي اصلي پياده هاپيوستگي كوتاهيزيبايي و امنيتايمنيراحتيضوابطضوابط طرحپلان مسیرنیمرخ طولی و عرضیجداولروشنایی و درختکاریکفسازیعبور پياده ها از عرض سواره رو روشهاي موثر ايمن…

 • پیشینه و مبانی نظری وفاداري مشتريان

  پیشینه و مبانی نظری وفاداري مشتريان دانلود پیشینه و مبانی نظری وفاداري مشتريان دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل وفاداري مشتريان بازاریابان تا دیروز تنها در اندیشه یافتن مشتري بودند و گروه فروش در…

 • پاورپوینت معماری دوره رمانسک

  Romanesque art,پاورپوینت آشنایی با سبک معماری رمانسک,پاورپوینت معماری دوره رمانسک,دانلود پاورپوینت معماری دوره رمانسک,رمانسک,سبک معماری رمانسک,سبک معماری رمانسک در کشورهای مختلف,گوتیک,معماری دوره رمانسک دانلود فایل اصلی پاورپوینت معماری دوره رمانسک از سایت دانلود فایل توضیحات:فایل پاورپوینت معماری دوره رمانسک ،…

 • چارچوب نظری نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و مفاهیم مدیریت زنجیره تامین (فصل 2)

  پيشينه پژوهش انواع زنجیره ت,پيشينه نظري تاریخچه زنجیره تامین,چارچوب نظري مقاله زنجیره تامین,چارچوب نظری نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و مفاهیم مدیریت زنجیره تامین,دانلود مباني نظري مدیریت زنجیره تامین سبز,فصل دوم پايان نامه ارشد مدیریت زنجیره تامین ppt دانلود فایل…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهشی ضریب پایداری اقلام تعهدی و جریان های نقدی _فصل دوم

  ادبیات نظری ارتباط وجه نقد با سود,اهمیت اقلام تعهدی سود حسابداری,اهمیت جریان های نقدی,رابطه بین اقلام تعهدی و بازده سهام,ضریب پایداری اقلام تعهدی,مبانی نظری کیفیت اقلام تعهدی,مبانی نظری و پیشینه پژوهشی ضریب پایداری اقلام تعهدی و جریان های نقدی دانلود…